Visuell kunst

Visuell kunst

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:

• utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter

• utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring

• utvide sitt perspektiv og sin kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og framtid

• utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap

• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst

• bli ressurspersoner som bidrar til et levende lokalmiljø

(Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen, 2016)

Undervisningen foregår på Kopervik kulturhus.

Velg mellom "Kunst og fantasi" og "Design og redesign"Kunst og fantasi - utstilling 2017

Utstilling 2010

Utstilling 2014

Utstilling 2012

Utstilling 2011