Kulturlek

Kulturlek

KULTURLEK-aktiviteten er en tverrfaglig samlingsstund / undervisningstime a 60 min. med og i de praktiske og estetiske fagene: musikk, teater, dans, visuell kunst og nysirkus. Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger og skaper visuelle kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheter. Timen er preget av LEK og KULTURFORMIDLING og er tilpasset gruppenes alder. Vi legger stor vekt på sang, musikk og instrumentspilling.

KULTURLEK for barn 2-3 år med foreldre i kulturhusene.
KULTURLEK for barn 4 og 5 år i barnehager.
KULTURLEK for barn 1. og 2. kl. i SFO.
Last ned pdf fil om kulturlek

 Strandbilde