Rammeplan

Karmøy Kulturskole arbeider med å implementere den nye rammeplanen for kulturskoler, "Mangfold og fordypning". Det er politisk forankret at rammeplanen skal være retningsgivende for Karmøy kulturskole.

«Mangfold og fordypning», rammeplan for kulturskolen

Lokale læreplaner

Lokale læreplaner

Karmøy, Haugesund og Tysvær kulturskoler har hatt samarbeid om utarbeidelse av lokale læreplaner, basert på fagplanene i den nye rammeplanen for kulturskoler. Det vil bli jobbet videre med dette i tiden fremover på hver kulturskole.