Priser pr. år pr. elevplass fastsatt av kommunestyret: (Fra 01.08.17)

Alle gruppeaktiviteter: kr. 2 676,-
Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 3 759, -
Materiellkostnader teater, nysirkus, scenografi, billedkunst, musikal, musikk og data kr. 709,-
Instrumentleie: kr. 1 057,-
Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Ved nedsatt betalingsevne hos forsørger kan det ytes betalingsreduksjon ved søknad etter egne regler. Kulturskolen har informasjon og søknadsskjema.

Søskenmoderasjon:

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2

Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 2676,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 709,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totaltpris for musikal over 2 år er da kr. 6770.  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Ved nedsatt betalingsevne hos forsørger kan det ytes betalingsreduksjon ved søknad etter egne regler. Kulturskolen har informasjon og søknadsskjema.