Priser for skoleåret 2018-2019

Priser pr. år pr. elevplass fastsatt av kommunestyret:
(Fra 01.08.18)
Alle gruppeaktiviteter: kr. 2 746,-
Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 3 857, -
Materiellkostnader teater, nysirkus,
billedkunst, musikal  kr. 727,-
Instrumentleie: kr. 1 084,-

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen. Se egen utlysing og annonsering. Årlig tildeling.

Søskenmoderasjon:

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2

Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 2746,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 727,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Faktura på musikal deles over 3 semestre. 

 

Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen. Se egen utlysing og annonsering. Årlig tildeling.