Vil du sitte i FAU for Kulturskolen?

Vi går nå inn i en ny FAU periode  i Kulturskolen. Det skal konstitueres et nytt FAU for perioden 2016-2018. Kunne du tenke deg å bli med, send en epost til cwe@karmoy.kommune.no

 

Referat FAU 20.12.16

Se vedlegg

Referat FAU 13. juni 2016

Se vedlegg

FAU medlemmer 2016-2018

Leder
Ljiljana Oosterkamp           91 57 26 51                ljdja@online.no

Nestleder
Geir Simion Sørdal             40 42 81 86                gsoerd@online.no

Sekretær
Christian Welde                   92 40 06 10               cwe@karmoy.kommune.no

Styremedlemmer
Reidun Høines                      95 85 42 61               post@reidunhoines.no
Tina Stai                                984 91 038                       forvirra@gmail.com
Svein Solvang                        976 04 903                 svein.solvang@gmail.com