Nyheter


14-08-2018
Brenner du for kulturskolen ?
Har du meninger om Karmøy kulturskole? Vi behøver nå flere medlemmer i skolens FAU.

06-08-2018
Oppstart skoleåret 2018-2019
Velkommen til START 22. august

14-06-2018
Sommerferie i kulturskolen
Elevene i kulturskolen har nå sommerferie.

12-06-2018
Billettsalget til FAME er i gang!
Kulturskolens musikalavdeling flytter inn i Festiviteten i november


    

Se flere nyheter

Ofte stilte spørsmål

Søknadsfrist for ny elevplass er 1. mai. Vi tar imot søknader også etter 1. mai, men disse kommer lengre ned  på en evt. venteliste.

 

Har du fått tid eller sted som ikke passer, send oss en epost, så prøver vi etter beste evne å finne en løsning før skolestart, dersom det lar seg gjøre. Vi har ca 1100 elevplasser i kulturskolen, og det er dessverre umulig å gi alle et tidspunkt som er ideelt.

Da må dere sendte en skriftlig oppsigelse på e-post kulturskolen@karmoy.kommune.no

Send epost til: kulturskolen@karmoy.kommune.no

Se pkt 5.i vilkår for elevplass:

For individuelle fag gjelder en oppsigelsesfrist på tre måneder regnet fra den første i måneden etter at skriftlig oppsigelse er fremsatt, jf. pkt. 3 i vilkårene.

Det aller første året en elev deltar i en av kulturskolens gruppefag kan en trekke seg innen 15. november mot å betale kontingent for høstsemesteret.

Tildelt elevplass i gruppefag er uoppsigelig for den tildelte perioden (p.t. «musikal» 2-år, resterende 1-år). Ved fravær må det betales for plass ut tildelingsperioden så lenge fravær ikke skyldes dokumenterbare forhold hvor betaling objektivt sett vil fremstå urimelig. Beslutning i så måte tas av rektor jf. pkt. A-4 i vilkårene.

Vilkårene finner du her

Logg deg inn i Speedadmin med elevens fødselsdato og passord. Da finner du timeplanen din i kulturskolen. Går du  på flere fag, vises alle fagene i samme timeplan. Tidspunktet for undervisningen blir vanligvis ikke klart før i august/oppstart.

Nei, du skal ikke søke på nytt, men du skal re-registere plassen. Det vil si at du skal si ja eller nei til å fortsette.
Du får informasjon om dette i mars. Frist for re-registrering er 15. april.

Du har søkt på et fag som det av ulike årsaker ikke er ledig plass på i øyenblikket. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig.
Det kan godt være at vi har andre ledige fag som kan være et alternativ.
 

Kulturskolen er i utgangspunkter desentralisert, slik at mange av våre tilbud finnes over hele kommunen. Likevel må vi av praktiske og tekniske grunner sentralisere deler av undervisningen. Enkelte grupper startes også opp basert på hvor det er flest søkere.

 

Her finner du kontaktinformasjon til våre lærere. I Speedadmin kan du og  finne din informasjon om din lærer og din egen timeplan.

Er du syk eller av andre grunner ikke kan komme, setter vi pris på å få beskjed. Send en sms eller epost til din lærer, slik at han/hun vet at du ikke kommer.

Speedadmin er det fagsystemet kulturskolen bruker til søknader, timeplaner, kommunikasjon med elever og foreldre m.m.

 

Velkommen til Karmøy kulturskole - skoleåret 2018-2019

Sommerkonserter 2018

Sommerkonserter 2018

Se glimt fra årets sommerkonserter

 

Se bildene fra Macaco

Se bildene fra Macaco

Årets nysirkusforestilling, Macaco, gikk for fulle hus 26. mai i Blackboxen.

 
Spilloppstasjoner 2018 - mange barn ønsket å prøve instrumenter

Det var et yrende liv på kulturskolen under årets Spillopp-stasjonerl Man kunne kan se, høre og prøve ulike instrumenter. I tillegg ble det utstillt flotte arbeider fra kulturlekelevene.

Har du lyst til å spille noen av disse instrumentene? Søk plass i dag!

 

Se bildene fra "KOM OG SE"-utstillingen

Se bildene fra "KOM OG SE"-utstillingen

Elevene på kunst og fantasi og design/redesign kunne by på en flott utstilling i galleriet på Kopervik kulturhus.
Blant annet kunne vi få se deler av det flotte sceneteppet som ble brukt under kulturskolens jubileumsforestilling i Festiviteten tidligere i år.

 

Se klipp fra LYKKEN ER....

Se bilder fra "Thank you for the music" - konserten

Se bilder fra "Thank you for the music" - konserten
 

STAS!

STAS!

Det ble en flott STAS-konsert i Kopervik kirke torsdag kveld!  Varierte og fine innslag fra våre musikkelever i kulturskolen og fra ungdomssymfoniorkesteret HUSO, som satte stor pris på den flotte akustikken i kirkerommet.

 

Nyheter fra Norsk kulturskoleråd