Hva er Drømmestipendet?

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

Dans- Musikk- Skapende skriving- Teater- Visuell kunst- Annet

Les mer på: http://www.drommestipendet.no

Vinnere av Drømmestipendet - Karmøy

Karmøy har fått 7 Drømmestipend tidligere: 

2008 – Rose Elin Nes, Musikk - fløyte
2009 – Ole Håkon Steffensen, Annet - nysirkus
2011 – Stig Roar Olsen, Teater
2013 – Synnøve Fatland, Visuell kunst
2014 – Alexandra Log, Annet - komponist

2016 -  Vilde Heldal Vikse - skapende skriving

2017 - Markus Aarøy Vikse - sirkus

2018  - Thomas Sævik - musikk